PDA

View Full Version : Lutgen wil lessen burgerschap voor alle kinderensioned
01-22-2015, 07:42 AM
Lutgen wil lessen burgerschap voor alle kinderen

CdH-voorzitter Benoît Lutgen wil dat in alle netten van het onderwijs in de Franse gemeenschap eevan de uren godsdienst vervangen wordt door lessen burgerschap. De maatregel is reeds voorzien in het regeerakkoord van de Franse gemeenschap voor wat het openbaar onderwijs betreft, maar Lutgen wil dat uitbreiden tot het vrije net, zo verklaarde hij maandag in Matin Première (RTBF). De verplichting zou vanaf het kleuteronderwijs gelden.
"Het doel is erg duidelijk voor het cdH. Elke leerling moet ongeacht het net of de richting de universele waarden leren die de basis van onze samenleving vormen", stelde Lutgen die wil dat er lessen burgerschap georganiseerd worden. Voor de cdH-voorzitter kunnen de modaliteiten veranderen in functie van de netten, maar iedereen moet de lessen volgen. "Volgens mij moet ook kunnen nagegaan worden of de godsdienstlessen niet botsen met de fundamentele en universele waarden". Geen enkele godsdienst mag zijn wet opleggen", vond hij.

Lutgen gaat verder dan zijn voorgangster en huidig minister van Onderwijs Joëlle Milquet. Die verdedigde de voorbije dagen het regeerakkoord van PS en cdH dat een geleidelijke invoering vanaf 2016. De evolutie zou in het lager onderwijs starten en niet slaan op het vrije net.

http://www.hln.be/hln/nl/1265/Onderwijs/article/detail/2186950/2015/01/19/Lutgen-wil-lessen-burgerschap-voor-alle-kinderen.dhtml