PDA

View Full Version : Bombardovanie Nových ZámkovPHDNM
11-12-2018, 04:57 PM
Bombardovanie Nových Zámkov

Deň 14.marca 1945 znamenal pre nič netušiacich Novozámčanov čiernu stredu. Bombardovanie Nových Zámkov. Slnko vychádzalo nad mestom o 5:50 hodine a nikto vtedy ani netušil, že v tento deň zažije mesto svoj najčiernejší deň vo svojej histórii. V ten deň bolo pre mesto najtragickejšie Bombardovanie Nových Zámkov.

Bombardovanie Nových Zámkov, ktoré nikdy nebolo

Bombardovanie Nových ZámkovPri návšteve Národného archívu USA sa dostalo do rúk prednostovi MsÚ Ing. Petrovi Ághovi niekoľko zaujímavých dokumentov. Bombardovanie Nových Zámkov. Boli to rozkazy a správy z februára a marca 1945, ktoré prezeral aby konečne priniesol domov vysvetlenie otázky – prečo Nové Zámky bombardovali spojenecké vojská 14. marca 1945 a tým zničili vyše 80% nášho krásneho mesta. Bohužiaľ, k tejto odpovedi sa zatiaľ jednoznačne nedopátral, ale to, čo našiel ho zarazilo viac. 24. februára 1945 vydalo Veliteľstvo 456. brigády (CO 456th BG) tajný dokument pod číslami 96, 97 a 98 – plán útoku na železničný uzol v Nových Zámkoch. Bombardovanie Nových Zámkov.

https://www.novezamkyfotoalbum.sk/bombardovanie-novych-zamkov/