Page 2 of 5 FirstFirst 12345 LastLast
Results 11 to 20 of 41

Thread: Nederland en de leugens van de energietransitie

 1. #11
  Veteran Member The Lawspeaker's Avatar
  Join Date
  Feb 2009
  Last Online
  02-06-2021 @ 03:46 AM
  Meta-Ethnicity
  Celto-Germanic
  Ethnicity
  Dutch
  Ancestry
  Brabant, Holland, Guelders and some Hainaut.
  Country
  Netherlands
  Politics
  Norway Deal-NEXIT, Dutch Realm Atlanticist, Habsburg Legitimist
  Religion
  Sedevacantist
  Relationship Status
  Engaged
  Age
  36
  Gender
  Posts
  70,579
  Thumbs Up/Down
  Received: 35,225/3,870
  Given: 62,501/7,449

  0 Not allowed! Not allowed!

  Default

  Regionale energie-strategie zonder wettelijke grondslag

  door DJE op 11/12/2018
  in Decentralisatie  Er komt weer een nieuwe vorm van regionaal bestuur aan. En dat is de regionale energiestrategie met natuurlijk ook regionale samenwerkingsverbanden. En opnieuw worden warme woorden geuit over vrijwillige deelname, ‘bottum up’-processen en kansrijke uitdagingen voor provincies, gemeenten en waterschappen. Maar evenals alle vorige keren – bij de veiligheidsregio’s, de congruente samenwerkingsverbanden in het sociaal domein, de RUD’s etc. – zullen uiteindelijk de decentrale besturen grotendeels het nakijken hebben en is wederom een vakdepartement de dominerende partij in het proces.  De RES-regio’s worden ingesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Op 22 mei 2016 is de Deal Pilots Regionale Energiestrategie ondertekend door de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, de VNG, UvW en het IPO. De RES-regio’s stoelen verder op een paragraaf uit het regeerakkoord. In dit akkoord wordt aangegeven dat ‘met gemeenten, provincies, waterschappen en netbeheerders (het Rijk) per regio een plan (maakt) voor verduurzaming van de gebouwde omgeving om te komen tot een programmatische aanpak met een optimale mix van energiebesparing, duurzame warmte en duurzame opwekking’. De pilots en het regeerakkoord hebben geleid tot de RES-regio’s die in het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord van 10 juli 2018 worden genoemd. Het voorlopige akkoord op hoofdlijnen is hierna verder uitgewerkt in het Concept Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030 van 6 november 2018.

  De regionale indeling is overigens in het voorstel en in het concept niet terug te vinden. Toch is de indeling wel zo ongeveer bekend. Er is dus geen formeel besluit, er is geen aanwijzing van een minister en er is nog geen wettelijke grondslag voor de RES-regio’s. Ook bij de GHOR, de Veiligheidsregio en de RUD werden decentrale overheden door het Rijk gevraagd om mee te werken aan de totstandkoming van samenwerkingsverbanden. Aanvankelijk leken die een vrijwillig karakter te dragen. Toch werden de samenwerkingsverbanden al vrij vroeg als tamelijk dwingend ervaren door bestuurders en volksvertegenwoordigers van decentrale overheden. Uiteindelijk heeft dat geleid tot verplicht vrijwillige samenwerking. Het heeft er alle schijn van dat dit ook nu zal gaan gebeuren. De wetgever zal dan als sluitstuk een lex specialis opstellen. Deze lex specialis zal bevoegdheden van de decentrale overheden overdragen aan de nieuwe samenwerkingsverbanden – de RES-regio’s. Zoals bekend vermindert dat de sturingsmogelijkheden van volksvertegenwoordigers en bestuurders van de decentrale overheden, zeker als de Rijksoverheid ook nog normen en doelen gaat toevoegen aan de verplicht vrijwillige samenwerking. Verzet van de Raad van State en de Eerste Kamer heeft in het verleden niet geholpen.

  Het stelsel van regionale samenwerking tussen decentrale overheden wordt in beginsel genormeerd door de Wet gemeenschappelijke regelingen. In die wet is vrijwillige samenwerking de maatstaf. Nu echter met grote regelmaat de lex specialis het algemene stelsel van de Wgr doorbreekt, is de betekenis van deze organieke wet sterk tanende. Dit gaat met regelmaat ook ten koste van de controle-, verantwoordings- en sturingsmechanismen die in de Wgr zijn opgenomen. Op het regionale niveau functioneren geen bestuurlijke organen die direct democratisch zijn gelegitimeerd en dat impliceert dat deze figuur voor vakdepartementen buitengewoon interessant is. In naam blijft er een koppeling aan gemeente, provincie en (waterschap), in de praktijk is er een hoge mate van nationale sturing. Er is dus weer een nieuwe aanslag op de decentrale autonomie op komst.  Wake up and smell the coffee.


 2. #12
  Veteran Member The Lawspeaker's Avatar
  Join Date
  Feb 2009
  Last Online
  02-06-2021 @ 03:46 AM
  Meta-Ethnicity
  Celto-Germanic
  Ethnicity
  Dutch
  Ancestry
  Brabant, Holland, Guelders and some Hainaut.
  Country
  Netherlands
  Politics
  Norway Deal-NEXIT, Dutch Realm Atlanticist, Habsburg Legitimist
  Religion
  Sedevacantist
  Relationship Status
  Engaged
  Age
  36
  Gender
  Posts
  70,579
  Thumbs Up/Down
  Received: 35,225/3,870
  Given: 62,501/7,449

  0 Not allowed! Not allowed!

  Default In de kringlooplandbouw is de mens vergeten; Dick Veerman en Teun Vellinga


  Het nieuwe concept van de landbouw heeT kringlooplandbouw. Gaan we nu met kringlooplandbouw zowel de CO2 reductie als het ecologisch systeem oplossen? Kunnen we in het kader van de klimaat (CO2) de dieren in onze veehouderijen allemaal houden? Maar hoe zit dat dan met de kringlooplandbouw? ’We hebben kringlooplandbouw dat geen antwoord is op kringlopen’. Volgens onderzoeker Teun Vellinga kunnen we met wat technische aanpassingen alle productiedieren behouden. Maar met de kringlooplandbouw is dat nog niet zo zeker. Zoals dat nu is georganiseerd gaat dat niet lukken. Alle landbouwproductie in Nederland is gericht op voedselproductie, dat uiteindelijk in het toilet definitief verdwijnt. De rol van de mens is binnen dat kringloopsysteem ‘vergeten’. 📌Help Café Weltschmerz met een donatie of adopteer een aflevering: tnv Coöperatie Weltschmerz NL23 TRIO 0390 4379 13. Https://www.cafeweltschmerz.nl/doneer Vellinga mist in de huidige kringloopvisie van de overheid aandacht voor retourstromen van nutriënten, en een oplossing voor wat hij noemt ‘het lek in de kringloop’. Teun Vellinga is sinds 31 jaar onderzoeker aan de Universiteit van Wageningen op de afdeling Veehouderij en Omgeving.  Wake up and smell the coffee.


 3. #13
  Memento Mori
  Apricity Funding Member
  "Friend of Apricity"

  ♥ Lily ♥'s Avatar
  Join Date
  Dec 2013
  Last Online
  @
  Location
  England, UK
  Ethnicity
  Ancestry
  Mostly West Country English, with a little Welsh and Western Irish.
  Country
  Great Britain
  Region
  England
  Gender
  Posts
  31,787
  Thumbs Up/Down
  Received: 24,257/314
  Given: 27,507/507

  1 Not allowed! Not allowed!

  Default The Dutch government plans to ban the sales of petrol and diesel-powered cars in 2030

  The Dutch government confirms plan to ban the sales
  of new petrol and diesel-powered cars by 2030


  To promote green energy, the motion has been passed by the lower house but still needs to be ratified by the senate. The government’s goal is to have only electric cars driving on Dutch streets in future.

  https://electrek.co/2017/10/10/nethe...electric-cars/

  ❀♫ ღ ♬ ♪ And the angle of the sun changed it all. ❀¸.•*¨♥✿ 🎶 4. #14
  Veteran Member The Lawspeaker's Avatar
  Join Date
  Feb 2009
  Last Online
  02-06-2021 @ 03:46 AM
  Meta-Ethnicity
  Celto-Germanic
  Ethnicity
  Dutch
  Ancestry
  Brabant, Holland, Guelders and some Hainaut.
  Country
  Netherlands
  Politics
  Norway Deal-NEXIT, Dutch Realm Atlanticist, Habsburg Legitimist
  Religion
  Sedevacantist
  Relationship Status
  Engaged
  Age
  36
  Gender
  Posts
  70,579
  Thumbs Up/Down
  Received: 35,225/3,870
  Given: 62,501/7,449

  0 Not allowed! Not allowed!

  Default

  Idiotic. And it's another plan that will fail.  Wake up and smell the coffee.


 5. #15
  Memento Mori
  Apricity Funding Member
  "Friend of Apricity"

  ♥ Lily ♥'s Avatar
  Join Date
  Dec 2013
  Last Online
  @
  Location
  England, UK
  Ethnicity
  Ancestry
  Mostly West Country English, with a little Welsh and Western Irish.
  Country
  Great Britain
  Region
  England
  Gender
  Posts
  31,787
  Thumbs Up/Down
  Received: 24,257/314
  Given: 27,507/507

  1 Not allowed! Not allowed!

  Default

  ❀♫ ღ ♬ ♪ And the angle of the sun changed it all. ❀¸.•*¨♥✿ 🎶 6. #16
  Memento Mori
  Apricity Funding Member
  "Friend of Apricity"

  ♥ Lily ♥'s Avatar
  Join Date
  Dec 2013
  Last Online
  @
  Location
  England, UK
  Ethnicity
  Ancestry
  Mostly West Country English, with a little Welsh and Western Irish.
  Country
  Great Britain
  Region
  England
  Gender
  Posts
  31,787
  Thumbs Up/Down
  Received: 24,257/314
  Given: 27,507/507

  1 Not allowed! Not allowed!

  Default

  ❀♫ ღ ♬ ♪ And the angle of the sun changed it all. ❀¸.•*¨♥✿ 🎶 7. #17
  Memento Mori
  Apricity Funding Member
  "Friend of Apricity"

  ♥ Lily ♥'s Avatar
  Join Date
  Dec 2013
  Last Online
  @
  Location
  England, UK
  Ethnicity
  Ancestry
  Mostly West Country English, with a little Welsh and Western Irish.
  Country
  Great Britain
  Region
  England
  Gender
  Posts
  31,787
  Thumbs Up/Down
  Received: 24,257/314
  Given: 27,507/507

  1 Not allowed! Not allowed!

  Default

  Western troops have been dying in fierce wars over oil in the Middle East, but the world's oil supplies won't last forever... especially with the massive populations of China and India also wanting oil supplies.

  There isn't enough oil resources on the planet to supply the large global population of people in the world today.

  Petrol emissions aren't environmentally-friendly, and clean air quality is important.
  Last edited by ♥ Lily ♥; 05-26-2019 at 12:28 PM.
  ❀♫ ღ ♬ ♪ And the angle of the sun changed it all. ❀¸.•*¨♥✿ 🎶 8. #18
  Memento Mori
  Apricity Funding Member
  "Friend of Apricity"

  ♥ Lily ♥'s Avatar
  Join Date
  Dec 2013
  Last Online
  @
  Location
  England, UK
  Ethnicity
  Ancestry
  Mostly West Country English, with a little Welsh and Western Irish.
  Country
  Great Britain
  Region
  England
  Gender
  Posts
  31,787
  Thumbs Up/Down
  Received: 24,257/314
  Given: 27,507/507

  1 Not allowed! Not allowed!

  Default

  Along with Norway, the Netherlands, and Germany banning the future sales of petrol cars, the U.K. government is also going to ban the sales of new petrol and diesel run cars by 2040.

  Only electric or hybrid cars will be allowed in the future.

  The 21st century use of electric vehicles has become increasingly popular in the U.K. over the last decade.


  Last edited by ♥ Lily ♥; 05-26-2019 at 06:05 PM.
  ❀♫ ღ ♬ ♪ And the angle of the sun changed it all. ❀¸.•*¨♥✿ 🎶 9. #19
  Memento Mori
  Apricity Funding Member
  "Friend of Apricity"

  ♥ Lily ♥'s Avatar
  Join Date
  Dec 2013
  Last Online
  @
  Location
  England, UK
  Ethnicity
  Ancestry
  Mostly West Country English, with a little Welsh and Western Irish.
  Country
  Great Britain
  Region
  England
  Gender
  Posts
  31,787
  Thumbs Up/Down
  Received: 24,257/314
  Given: 27,507/507

  1 Not allowed! Not allowed!

  Default

  The electric car revolution is here.


  ❀♫ ღ ♬ ♪ And the angle of the sun changed it all. ❀¸.•*¨♥✿ 🎶 10. #20
  Veteran Member The Lawspeaker's Avatar
  Join Date
  Feb 2009
  Last Online
  02-06-2021 @ 03:46 AM
  Meta-Ethnicity
  Celto-Germanic
  Ethnicity
  Dutch
  Ancestry
  Brabant, Holland, Guelders and some Hainaut.
  Country
  Netherlands
  Politics
  Norway Deal-NEXIT, Dutch Realm Atlanticist, Habsburg Legitimist
  Religion
  Sedevacantist
  Relationship Status
  Engaged
  Age
  36
  Gender
  Posts
  70,579
  Thumbs Up/Down
  Received: 35,225/3,870
  Given: 62,501/7,449

  1 Not allowed! Not allowed!

  Default

  Trend van ontbossing zet door in Nederland

  zaterdag 30 maart 2019

  In weerwil van het klimaatakkoord worden in Nederland op korte termijn meer bomen gekapt dan er worden aangeplant. Op dit moment liggen er plannen voor de kap van 1231 hectare tegenover 304 hectare aan nieuw bos. Dat blijkt uit cijfers die we opvroegen bij de provincies voor ons onderzoek naar bomenkap.

  Dat beeld is niet compleet. Veel provincies hebben namelijk geen overzicht hoeveel bos er de komende jaren gaat verdwijnen en wat daarvoor terugkomt. Sommige provincies hebben bijvoorbeeld wel ambities uitgesproken voor de aanplant van nieuw bos, zoals Overijssel. Maar het is nog onduidelijk waar die bomen dan moeten komen.

  Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit bleek al dat het bosareaal tussen 2013 en 2017 met 5400 hectare is afgenomen. De voornaamste reden hiervoor is dat bos wordt verwijderd om plaats te maken voor andere soorten natuur, zoals heide of stuifzand. Voor deze biotopen gelden Europese instandhoudingsdoelstellingen. In de wet natuurbescherming staat dat elke boom die gekapt wordt gecompenseerd moet worden, maar dat geldt niet wanneer bos gekapt wordt voor andere natuur.

  Deze uitzondering op de wet is tegenstrijdig met onze klimaatdoelen, want bomen zijn belangrijk voor de opslag van CO2. Ook het planbureau voor de leefomgeving wijst er in de doorrekening van het klimaatakkoord op, dat de huidige boswetgeving strijdig is met de ambities: ontbossing voorkomen, en méér bosaanleggen.

  Weinig concrete plannen
  Zijn provincies hier ook mee bezig? Wij vroegen alle twaalf provincies naar hun kap- en aanplantplannen. Maar het antwoord daarop is niet eenvoudig te achterhalen. Er zijn maar weinig concrete plannen voor de aanplant van bos. Daarnaast hebben niet alleprovincies in beeld hoeveel bos er de komende jaren nog gaat verdwijnen. Alleen Gelderland, Overijssel en Drenthe hebben de omvang van de kap in kaart gebracht. Noord-Holland heeft wel plannen, maar , maar van vier projecten is de oppervlakte nog niet duidelijk. Andere provincies hebben of geen plannen of hebben geen inzicht in het aantal hectares dat nog wordt omgevormd tot andere natuur.

  ‘Geen bosvisie’
  Harrie Hekhuis, afdelingshoofd beheer en productie bij Staatsbosbeheer, ziet dat veel provincies geen visie hebben om het bosareaal in stand te houden. ‘Een actieve bosvisie ontbreekt. Je ziet wel dat een aantal provincies het oppakken, maar een aantal provincies doet dat nog niet. Als we in Nederland het bosareaal in stand willen houden of liever nog uitbreiden, dan hebben we dat wel nodig.’ Staatsbosbeheer zegt de komende jaren 5000 hectare nieuw bos te willen aanplanten op de eigen terreinen. Momenteel wordt verkend welke locaties hiervoor het meest geschikt zijn.

  Ambities
  Hoewel veel provincies zelf geen concrete plannen hebben, zijn er wel ambities om het bos te laten groeien. Zo heeft provincie Overijssel de doelstelling om 600 hectare extra bomen te planten. De provincie zoekt nog naar locaties. Gert-Jan Nabuurs van Wageningen University & Research betwijfelt of de ambities van provincies ook werkelijkheid worden. ‘In de praktijk zie je dat de aanplant van bos veel te langzaam gaat. Dat compenseren, het vinden van locaties waar je dat nieuwe bos kan aanleggen, dat duurt erg lang. Dat komt in allerlei ruimtelijke ordening-procedures vast te zitten. En na 5 of 10 jaar is men allang vergeten dat dit nog moest.’

  Nieuwsbrief
  Op de hoogte blijven van ons onderzoek naar bomenkap? Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Dan houden wij je op de hoogte!

  Uitzending
  Kijk aanstaande zondag 31 maart om 22.40 uur op NPO 2 naar onze uitzending over bomenkap.  Wake up and smell the coffee.


Page 2 of 5 FirstFirst 12345 LastLast

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Replies: 0
  Last Post: 06-30-2019, 01:53 AM
 2. Replies: 0
  Last Post: 10-13-2018, 11:34 PM
 3. Meanwhile in Nederland
  By Vullkan in forum Netherlands - English Entries
  Replies: 1
  Last Post: 07-27-2015, 09:25 PM
 4. Groot-Nederland versus Heel-Nederland?
  By MarcvSS in forum Vlaanderen
  Replies: 1
  Last Post: 01-22-2015, 04:54 PM

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •