Op 20 maart 1979 had in een kerkje in Montfort-l’Amaury, ten westen van Parijs, een uitvaartdienst plaats. Het was een sobere plechtigheid, ondanks de aanwezigheid van de Franse president, regeringsleiders, ministers en tal van andere hoogwaardigheidsbekleders. Het was ook een gewone katholieke eredienst. Tot er plotseling, tegen het einde van de plechtigheid, een Amerikaans koor het patriottische Amerikaanse strijdlied ‘The Battle Hymn of the Republic’ aanhief - een lied dat dateert uit de Amerikaanse Burgeroorlog. De uitvaartdienst was die voor Jean Monnet, in 1888 geboren in de zuidwestelijke Franse stad Cognac en op het moment van zijn overlijden al tientallen jaren een legendarische figuur als ‘De vader van Europa’. Scholieren en studenten in alle landen van de Europese Unie krijgen van jongs af aan te horen dat de Europese Unie opgericht is om oorlog te voorkomen en welvaart te brengen en dat het allemaal begonnen is met een Gemeenschap van Kolen en Staal.