Het Provinciaal Domein Bokrijk is een 550 hectare groot domein, gelegen in de Belgische gemeente Genk. Het is overwegend bekend om zijn openluchtmuseum, arboretum en openluchtspeeltuin. Het gebied is Europees beschermd als Natura 2000-gebied (vogelrichtlijngebied BE2200525 'Bokrijk en omgeving').

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bokrijk_(domein)
https://eunis.eea.europa.eu/sites/BE2200525
https://www.bokrijk.be/nl