Het Kasteel Streversdorp of Kasteel de Graaf (Château de Graaf) is een kasteel in de tot de Belgische gemeente Plombières behorende plaats Montzen, gelegen aan de Rue du Château de Graaf.
De eerst bekende bezitter stamt uit de 14e eeuw en is een zekere Goswin de Treversdorp. Er is een snelle wisseling van eigenaars, maar in 1475 was het van Jean van den Horrick en vervolgens aan diens dochter, die gehuwd was met Guillaume van der Heyden alias Belderbusch, welke in 1530 de eigenaar werd. De familie Van der Heyden bleef eigenaar tot 1810, toen het verkocht werd en de familie de Thiriart eigenaar werd. In 1860 stierf de eigenaar kinderloos en kwam het kasteel aan diens achterneef, Gaston de la Rousselière-Clouard. In 1908 kwam het door verkoop aan de familie d'Othée. In 1986 werd het verkocht aan de eigenaar van het kasteel van Lontzen. Het kasteel is gelegen temidden van boerderijgebouwen. Bij het kasteel ligt ook een kapel, uit het begin van de 18e eeuw, met boven de ingang de wapenschilden van de families Belderbusch en Westrem. Het eigenlijke kasteel ligt temidden van grachten en is toegankelijk via een stenen brug. Het kasteel is gebouwd in natuursteenblokken. Rechts van de ingang is een vierkante toren, links een ronde toren met kegelvormige spits, vermoedelijk 16e eeuws. De noordwestelijke zijde heeft een tweede ronde toren, evenwel lager dan oorspronkelijk. Achter de vierkante toren is een rechthoekig bouwwerk, de oorspronkelijke middeleeuwse donjon, die in de 15e eeuw aan de noordzijde werd uitgebouwd. In het kasteel herkent men nog schietgaten, een gevangenis, en een kelder.

Van het interieur zijn nog sommige onderdelen behouden, zoals een tegelvoer, sierlijke fresco's uit de 17e eeuw, welke echter in staat van verval verkeren.http://www.trois-frontieres.be/N/chat_streversd.php
http://subvision.net/sub/chateau-gra...oria/index.htm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_Streversdorp
http://www.trois-frontieres.be/D/chat_streversd.php
http://www.chateauxdebelgique.eu/lie...eversdorp.aspx
http://www.rheinische-geschichte.lvr...02434.04620799


Streversdorp...Ondanks de naam, herkomst, geschiedenis, bevindt dit helaas niet in Vlaanderen
Het kasteel bevindt zich in Montzen;Nederlands: Montsen) is een Belgisch dorpje in de gemeente Blieberg (Plombières). Het plaatsje telt ongeveer 3000 inwoners. In het dorp wordt Platdiets gesproken, een Limburgs grensdialect, naast het in het onderwijs en door de plaatselijke overheid gebruikte Frans, spreekt de plaatselijke bevolking het regionale dialect Platdiets, een Limburgs dialect. Het dorpje ligt ongeveer 15 kilometer van de Nederlandse grens (gemeente Vaals) en kent tal van monumenten.